top of page
Hanimi%20products%204_edited_edited.jpg

STAY ON A BUDGET
WITH FLEXIBLE PLANS

왜 회원 프로그램인가?

Ý nghĩa của thành viên

라 탄 비엔, BAN SE được MUA 중단 VOI GIA HO TRO TU HANIMI VA CAC 트 cung 캡 칵 VOI MUC GIA TOT 낫 타이 CUA 트있다 산 XUAT + 치 피 보낸 chuyển, giao 중단 trong 노이 Tp를 탄. 호치민.

Tại sao HANIMI làm được điều đó?

정 TOI đơn 지안 라 loại 보 GAN NHU TOAN 보 치 피 바오 BI SU 배설물 MOT LAN 치 피 LUU KHO 치 피 중단 금지 트렁 지안 VA 치 피 구엔 대신 바이 tiêu 위이 .. 치 KHI 퀴 VI 캠 켓 cùng HANIMI 타이 sử dụng toàn bộ bao bì bằng chai lọ thủy tinh, inox và hộp nhựa cao cấp đảm bảo an toàn trong quyc trìntih

아니 Ngày, ngành 산 XUAT 툭 팜 phải 카이 TRA 초 CAC KHAU đóng 고이, 반 chuyển 바오 콴 cùng CAC dich의 VU GIA 당나라 DJE cung 웅 초 người tiêu 배설물 스와 티엔 LOI 버지니아 XA 사이 hình 툭. CAC 카이 피 아니 SE được 뭉친 바오 지아 금지 산 팜 KHI đến 테일러 퀴 VI, đăc biệt 라 CAC 툭 팜 đòi 호이 MUC DJO tươi ngon, 지리적으로 채팅 바오 콴.

HANIMI 회원 PROGRAM 라 đời nhằm 바오 VE MOI의 Truong 깨는 재배 CACH giảm 토이 DJA RAC 태국 TU việc đóng 고이 걸어 MANG DJI, 종 랭 피 툭 팜 뒤 투아 HOAC BI DJO 보 HET 한을한다.

헤이 đồng 한은 cùng 정 TOI 타오 넨 1 뭉친 đồng 반 민, đủ 경도 mạnh DJE 타오 SUC 안 흐엉 VA LAN TOA TÌNH보다 giảm RAC 타이 nhựa đến CAC 트 cung UNG 툭 팜 đóng GOI TREN 티의 Truong.

Bắt đầu ngay tại đây, 트롱 옴 나이.

Milk base 3.png
E9DDE88F-C57C-4C62-A311-CDBD0A8EC42A.png

시식

메뉴

Coming soon!

셰프의

선택

IMG_0788_edited_edited.png

Coming soon!

유제품

우리는 신뢰

milkman basket.png

Coming soon!

절대적으로 그것을 좋아했습니다.

놀라운 음식과 카리스마 넘치는 요리사.

IMG_0859_edited.jpg

엠마 브라운, 뉴욕

bottom of page