top of page

우리 가족 농장

Trang Trại của gia đình

Madam THANH HÀ, hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành chăn nuôi và cấp tinh bò sữa, bò thịt cao sản CANADA.

IMG_8913.jpg
IMG_9630_edited.jpg
IMG_4832_Original_edited_edited.jpg

우리의 첫 번째 상점

MUA 목 남 2017, 탄 둥 nguồn SUA NGUYEN 대신 đem VE TU 랑 TRAI GIA đình 초 하이 콘 NHO (하 nnah 및 니켈 ckie), Ms.Trà 내 DJA 모 라 CUA 정지 카페 SUA tươi "MILKHOUSE - 마을에서 신선한 우유 " giới thiệu sản phẩm sữa Thanh Trùng không đồng hóa và 요구르트 tự nhiên được làm mỗi ngày, đtronóng g

우리 공장

남 2019, 콩 트린 NHA 월 SUA tiêu 사천 Đan 마하 được XAY 배설물 호안 티엔 벤 trong khuôn 비엔 85헥타르 đất 뒤 CUA 랑 TRAI MD 타이 트랑 방, 산 노래 쵸 기아이 đoạn 라 매트 동산 팜 보 SUA 카오 캡 나트 타이 DJIA 훠훠훠

도전

톳타흐

Nhà máy sữa hoàn thành trễ so với tiến độ khiến dòng tiền của dự án MD bị ảnh hưởng. Kế hoạch sản xuất bị tri hoãn, hơn 1,5 tấn sữa tươi nguyên liệu bị tồn đọng mỗi MILKHOUSE bị mất đi cơ hội trở thành cửa hàng phân phối sản phẩm chuyên nghiệp.

Được SU TU 반 CUA VI chuyên GIA người Đan 마하 씨 앨런 젠슨, CUA 정지 사이공 그리스 요구르트 라 đời 바오 탕 10.2019 Gioi은 thiệu 동 SUA Chua의 타코미터 nước 산 XUAT 호안 TOAN 테오 푸옹 pháp truyền 통 키유 숨바꼭질 무릎.

Đáp 라이 CHO SU 더 LUC VA 탄 TAM VOI 산 팜 곤 그리스 요구르트 TRO 탄 월 SUA 추아 하이록 무릎 tuyệt VOI MA những VI khách SANH 공동 딥 NEM 목.

탕 09.2020 박쥐 CHAP 기아이 đoạn KHO 칸 trong điều 키엔 BI의 dich bệnh 안 흐엉, HANIMI 유제품 RA đời VOI SU 더 LUC 헤트 SUC CUA 정 TOI DJE GIU 라이 GIA 트리 구엔 금지 CHO 동산 팜 카오 캡 CO 있도록 루옹 산 XUAT Gioi은 한.

Với rất nhiều phản hồi tích cực từ khach hàng nước ngoài tại Tp.HCM. 정 TOI nhanh 정 모 룽 kênh 판 phối 통 ...로서 chuỗi 미니 마트 한 쿠크, nhưng điều 키엔 칵 KHE CUA nhiệt DJO 바오 콴 산 팜과 지리적으로 초 phép HANIMI GIU được 채팅 루옹에 định KHI phải 애기을 Thoi 지안 조 TREN những 애를 끊습니다.

Những cuộc 고이 đặt 정지 DANH 초 동 SUA tươi trong 차이 투이 TÌNH 반 AM I, hình 안 사이 곤 ngập ngụa trong RAC 태국 nhựa đối 무릎 VOI CAC 안에있을 캠 TREN 테이 VO 차이 투이 TÌNH đến CUA 정지 đổi SUA MOI ngày 램 정 tôi trăn trở.

HANIMI quyết định lựa chọn con đường của riêng mình: ĐEM SẢN PHẨM BƠ SỮA ĐẾN TẠN CỬA NHN

02-3-21-4647_edited.jpg

2018년

2019년

2020년

우리 제품의 여정

DSC_8700_edited_edited.jpg

2022

bottom of page